tên giao dịch hay

dat-ten-giao-dich

Đặt Tên Giao Dịch – Chọn Tên Giao Dịch Hay, Ý Nghĩa Theo Phong Thủy

Tên giao dịch của công ty thông thường là cách viết ngắn gọn của tên công ty sử dụng trong các hoạt động kinh doanh và giao tiếp cộng đồng. Tên giao dịch gần gũi, dễ nhớ và dễ sử dụng hơn so với tên công ty đầy đủ. Điều này khiến các công ty